Změna ve školském zákonu - povinnost plnění školní docházky v ČR pro občany žijící v zahraničí

Od 1. 9. 2017 je zrušena povinnost zápisu do kmenové školy, zůstává ale jeho možnost. Neváhejte této, pro české vzdělávání Vašich dětí v zahraničí, velmi přínosné možnosti využít.

Pro ty, kdo se pro zápis do kmenové školy nerozhodnou, je nutné plnění školní docházky nahlásit ministerstvu školství ČR. Vice na webových stránkách MŠMT.

Další novinky, které školský zákon přináší, najdete na našem webu v rubrice FAQ.

Titulní stránka