Vítejte! Bienvenue! Welcome! Willkommen!

Vítáme vás v České škole bez hranic,

naše školy nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.... více

INFORMUJEME:

V rámci Týdne češtiny ve světě 2020 se můžete těšit např. na webinář Anny Paap z České školy bez hranic Mnichov Mluvím taky českyZhudebněné jazykové hry pod vedením Mileny Kmentové nebo Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ českých škol v zahraničí s lektorkami Kateřinou Malečkovou a Ivanou Cechlovou...více

° Zveme Vás na Týden češtiny ve světě 2020. Ve dnech 27. 7. - 31. 7. 2020. Letos online...více

° Newsletter Českých škol bez hranic, jaro 2020...více

° Vyhlašujeme II. ročník olympiády v českém jazyce pro žáky ČŠBH a partnerských škol

° Letní tábor v ČR


Milí příznivci našeho letního táboření, rádi bychom vám oznámili, že spolek ČŠBH nebude nadále pořádat letní tábor v Čechách. Děkujeme všem učitelům – vedoucím, praktikantům a spoluorganizátorům, kteří se během posledních 12 let podíleli na tomto dobrodružství a umožnili českým dětem ze zahraničí zažít pravý letní tábor a vylepšit si tak i znalost češtiny. Táboru se v průběhu let zúčastnilo více než 200 dětí ve věku 6 - 15 let, které pocházely z nejrůznějších částí světa. Ohlédnutí za prvními 10 ročníky najdete zde.

° Newsletter Českých škol bez hranic...více

ŽIJEME V ZAHRANIČÍ, PŘESTO MÁME ČESKOU REPUBLIKU V SRDCI. PŘEDÁVÁME NAŠIM DĚTEM, ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM LÁSKU K JEJICH ČESKÝM KOŘENŮM - 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, DEN NÁVRATU K DEMOKRACII, JE I NAŠÍM VÝZNAMNÝM SVÁTKEM. 
Prohlášení spolku k 30. výročí sametové revoluce.

° Změna ve školském zákonu - povinnost plnění školní docházky v ČR pro občany žijící v zahraničí...více

PODPOŘTE NÁS! Chcete se také podílet na vzdělávání mladé české generace žijící v zahraničí? Nakupujte přes portál GIVT.CZ - část Vaší útraty půjde na naši činnost...více

° Konzultativní rada Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí
Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí jmenovala dne 14. 2. 2017 svoji konzultativní radu. Jsme velice rádi, že české školy v zahraničí jsou v této Radě též zastoupeni, prostřednictvím spolku Česká škola bez hranic a konkrétně prostřednictvím jeho předsedkyně, Lucie Slavíkové-Boucher...více

° Děti z Českých škol bez hranic se představují...více


° JAN HUS A HUSITSTVÍ
Připravili jsme pro Vás nové výukové materiály na téma JAN HUS A HUSITSTVÍ. Pracovní listy pro žáky a metodiky naleznete v rubrice "PRO UČITELE"

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015, Národním filmovým archivem a Českou televizí.

 

 

 

 

° PRO UČITELE: VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Přibližují historii 20. století prostřednictvím osudů Čechů a cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu. Obsahují metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky. Vše volně ke stažení...více

Všechny novinky...

Obchodní podmínky pro úhradu kurzů a registračních poplatků.

Ochrana osobních údajů.