Jan Hus a husitství

 Nakladatelství Lidové noviny, 2015, frontispisProjekt se zaměřuje na osobnost Jana Husa:

  • v kontextu civilizace pozdního středověku aneb český národ z pohledu domácího a západoevropského

  • prezentaci tématu husitství v audiovizuální tvorbě

a sleduje 2 cíle: v první části zprostředkovat vícerý pohled na husitskou problematiku, ve druhé části pak vede žáky ke kritickému zhodnocení audiovizuálních ukázek s husitskou tématikou.

Výukové materiály jsou rozdělené na:

Materiály jsou zde volně ke stažení.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015, Národním filmovým archivem a Českou televizí.

 

 

 

 

"Jan Hus a husitství" volně navazuje na výukové materiály: Výtvarníci v československých legiích, Významní cizinci v novodobých dějinách Československa, Osudy Čechů v zahraničí, Literární umělci v československých dějinách.

Koordinátorkou projektu je Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku ČŠBH.
 

Titulní stránka