Významní cizinci v novodobých dějinách Československa

V rámci projektu vznikly výukové materiály, které představují 2 významné osobnosti: Generál Maurice Pellé a Ernest Denis.

Version en français:

English version:

Ke stažení jsou:

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY 1. a 2. stupeň, střední školy. Dokumenty jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE návod, jak s materiálem pracovat.

Cílem projektu je:

  • Zpracovat historická témata, kterým se české učebnice věnují jen okrajově.

  • Představit historické události prostřednictvím osudů Čechů nebo cizinců, kteří žili za hranicemi naší země, ale svým životem a dílem významně ovlivnili dění v Československu; a to i takových, kteří jsou v naší zemi téměř zapomenuti.

  • Naučit žáky základních a středních škol v ČR, dále pak i ty, kteří se vzdělávají v českých školách v zahraničí, pracovat s různými druhy pramenů, samostatně vyhledávat i kriticky zpracovávat informace, a tak je přimět k přemýšlení o příčinách a důsledcích dějinných událostí a k  uvědomování si souvislostí mezi nimi.

  • Rozvíjet a posilovat čtenářskou gramotnost žáků a zvyšuje jejich kompetenci k učení. 

Projekt volně navazuje na výukový materiál „Výtvarníci v československých legiích“.

Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, csbh@csbh.cz

PřílohaVelikost
Na_projektech_2014_se_podileli.pdf181.47 KB
Recenzni_posudek_doc_Jiranek.pdf863.13 KB
Recenzni_posudek_Olsakova.pdf495.92 KB
Recenzni_posudek_prof_Rydl.pdf642.26 KB
Titulní stránka