Výtvarníci v československých legiích

V rámci projektu vznikly výukové materiály, které pomohou připomenout významnou etapu našich dějin, a to prostřednictvím osudů 10 výtvarníků - legionářů. 

Jedná se o umělce: František Kupka, Otto Gutfreund, Emil Filla, Vojtěch Preissig, Oskar Brázda, ale také méně známé umělce, které tak díky projektu mohou žáci i jejich učitelé objevit: František Parolek, Kamil Cipra, Antonín Číla, František Mička a Jan Angelo Zeyer.

Ke stažení jsou:

PRACOVNÍ LISTY PRO ŽÁKY 1. a 2. stupeň, střední školy.

METODICKÝ PRŮVODCE PRO UČITELE návod, jak s materiálem pracovat.

English version:

Version en français:

Projekt využívá příležitosti stého výročí vzniku čs. legií a stého výročí začátku 1. světové války. Materiály jsou koncipovány s akcentací na potřeby českých dětí, které žijí trvale či přechodně v zahraničí a jsou buď žáky sítě Českých škol bez hranic, nebo jiných zahraničních škol.

Listy jsou sestaveny tak, aby byly využitelné a přínosné rovněž pro žáky, studenty a pedagogy škol v ČR.

Doba trvání: leden – prosinec 2014

Koordinátorka: Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz

Projekt podpořen MŠMT ČR v rámci programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.

Na realizaci projektu se podíleli:

 • Gruntová Blanka

 • Jančová Anna

 • Jiránek Tomáš

 • Jirovská Iva

 • Jungmanová Zuzana

 • Ketmanová Kristina

 • Košák Pavel

 • Lorenc Jan

 • Loubet del Bayle Zuzana

 • Michalcová Lenka

 • Pavlíčková Alžběta

 • Slavíková - Boucher Lucie

Zvláštní poděkování:

 • Paní Marie Brázdová

 • Ing. Ivana Čílová

 • Mgr. Pavel Douša, Ph.D., Národní muzeum

 • Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D., Univerzita Pardubice

 • PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, PhDr., Univerzita Pardubice

 • Dr. Marie-José Garniche, Musée La Charité sur Loire

 • Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice

 • PhDr. Helena Šulcová, Památník národního písemnictví

 • Archiv Národního muzea

 • Archiv města Plzně

 • Národní knihovna

 • Knihovna Akademie věd

 • Knihovna Národní galerie

 • Knihovna Náprstkova muzea

 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

 • University of Chicago Library, Slavic, E.European & Eurasian Studies

 • VHÚ, Vojenský historický archiv

 • Západočeská galerie Plzeň

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci V. Mezinárodního setkání Českých škol bez hranic proběhlo metodické školení pro pedagogy (5.8. – 8.8.2013).

Realizace projektového výukového programu „Výtvarníci v československých legiích“ v síti Českých škol bez hranic (jejímiž žáky jsou děti českého původu, převážně občané České republiky, žijící v zahraničí) a ve vybraných základních školách či osmiletých a šestiletých gymnáziích v České republice umožní sdílení žákovských prací a konfrontaci pohledů dětí, které všechny mají vztah k českému prostředí, žijí však v naprosto odlišných kulturních i jazykových kontextech.

Projekt je realizován v průběhu roku 2013 a začátkem roku 2014.

Koordinátorka projektu: Lucie Slavíková-Boucher, lucie.slavikova@csbh.cz

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mediálním partnerem je Český rozhlas - Radio Praha.

 

 

 

Sponzoři: Linia s.r.o., STYMO Trade s.r.o.

PřílohaVelikost
Posudek_projektu_Jiranek_Univerzita_Pardubice.pdf337.64 KB
Posudek_projektu_Rydl_Univerzita_Pardubice.pdf256.32 KB
Informacni_letak.pdf153.06 KB
10_vytvarniku_legionaru.pdf144.74 KB
Titulní stránka